About Us News

Telephone Conversation between PM and Prime Minister of Sweden

Posted on: April 07, 2020 | Back | Print

Telefonsamtal mellan statsminister och Sveriges premiärminister

Premiärminister Shri Narendra Modi hade en telefonsamtal idag med H.E. Stefan Lofven, Sveriges premiärminister. 

De två ledarna diskuterade den pågående COVID-19-pandemin och de åtgärder som vidtas i deras respektive länder för att kontrollera dess hälsa och ekonomiska effekter. 

Båda ledarna enades om potentialen för samarbete och datadelning mellan indiska och svenska forskare och forskare, vilket också skulle bidra till de globala insatserna mot COVID-19. 

De två ledarna lovade att tillhandahålla nödvändig hjälp och hjälp för varandras medborgare, som kan vara strandade på grund av pågående resrestriktioner. 

De enades också om att deras tjänstemän skulle hålla kontakten för att optimera tillgängligheten för medicinska förnödenheter för att bekämpa COVID-19.

Nya Delhi 

7 april 2020

***